Về GoHost

Câu chuyện của chúng mình bắt đầu từ kinh nghiệm thực tiễn trong vận hành Airbnb. Qua thời gian, chúng mình nhận thấy những khó khăn khi những chính sách của nền tảng OTAs ngày càng gây phức tạp cho chủ nhà.

Cùng với đó, xu hướng Đặt Phòng Trực Tiếp (Direct Booking) đang trở thành xu hướng mới. Hành vi khách hàng cũng thay đổi trong việc yêu thích tương tác với chủ nhà nhiều hơn.

Tuy vậy, không phải chủ nhà nào cũng có khả năng xây dựng một website Đặt Phòng Trực Tiếp. GoHost ra đời với sứ mệnh hỗ trợ chủ nhà, cung cấp một dịch vụ cho phép chủ nhà tạo ra một website Đặt Phòng Trực Tiếp với chi phí hiệu quả.